Klaas van Roozendaal Prijs

Klaas van Roozendaal prijs

Klaas van Roozendaal (1926-1996) was een van de eerste bewegingstherapeuten in Nederland. Hij werkte aan de St. Willibrordusstichting in Heilloo. Hier ontwikkelde hij zijn methode voor bewegingsonderzoek in de psychiatrie. Hij was mede oprichter van de Nederlandse Vereniging voor BewegingsTherapie, de voorloper van de NVPMT en hij was de eerste voorzitter. Hij schreef vele artikelen over het bewegingsonderzoek in de psychiatrie en de waarde van de bewegingstherapie in Nederland. In 1967 promoveerde hij in Leuven.

'Dé prijs voor professionals en studenten die een wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied van de Psychomotorische Therapie'.

In 2002 heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie de Klaas van Roozendaalprijs in het leven geroepen. De prijs is bedoeld voor personen die actueel of in het verleden door middel van publicaties een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied van de psychomotorische therapie in Nederland en/of Vlaanderen. De prijs bestaat uit een geldbedrag, een kunstobject en een juryrapport. 

Er zijn drie categorieën waaronder de prijzen worden verdeeld. Professionals, hierbij gaat het om publicatie van artikelen in vaktijdschriften of (internationale) wetenschappelijke tijdschriften, dan wel publicatie in boekvorm of in de vorm van een dissertatie, verschenen in de periode waarop de prijs betrekking heeft. Zowel publicaties uit het verleden als heden worden meegenomen.

De tweede categorie zijn studenten op professioneel masterniveau of wetenschappelijk bachelor-of masterniveau. In deze categorie gaat het om onderzoeksverslagen of scripties van studenten van een professionele master of van een wetenschappelijke bachelor of master.

De laatste categorie zijn studenten op professioneel bachelor niveau. In deze categorie gaat het om onderzoeksverslagen of afstudeerscripties van HBO-niveau. Behalve de PMT bachelor opleiding in van het Windesheim of de Hogeschool Arnhem en Nijmegenkunnen ook inzendingen vanuit andere studierichtingen meedoen. Het gaat om de bijdrage aan de ontwikkeling van het vak en niet om de opleidingsachtergrond van de student. De docenten van de betreffende opleidingen zowel op professioneel masterniveau als professioneel bachelor niveau nomineren een afstudeerscriptie/onderzoek voor de prijs.

Om de twee jaar wordt de prijs ceremonieel uitgereikt door de Klaas van Roozendaal commissie opgezet vanuit de NVPMT. De commissie bestaat uit zowel experts uit het werkveld als uit het onderwijs. Op dit moment bestaat de commissie uit:

  • Jonas Glas
  • Sigrid van Elt
  • Marco Mulder
  • Nathalie Jans
  • Robin Zwaan

Heeft u vragen of wilt u in aanmerking komen voor de Klaas van Roozendaal prijs? U kunt dan een mail sturen naar: kvr@nvpmt.nl

 

Winnaars 2019

Loes Huising (bachelor) Scriptie:
‘Mindfulness en Politie: Het effect van Mindfulness-Based Stress Reduction training op de bewustwording van lichaamssignalen bij executief politiewerk.’

Niels Goudswaard (Master) Scriptie:
‘Lichaamsbewustzijn en psychische klachten: het effect van een 6-weekse PMT groepstherapie.’

Marlies Rekkers (Oeuvre-Prijs, Professional), Recentste werk: 
‘Protocol Positieve lichaamsbeleving’geschreven door Marlies Rekkersen en Saskia van Gulik.

 

De prijs in de categorie proffesional is toegekend aan:

2019: Marlies Rekkers

2017: Cees Boerhout

2015: Mia Scheffers

2013: Johan Simons

2010: Claudia Emck

2009: Michel Probst

2006: Jan de Lange

2004: Monique Hammink

2002: Ruud Bosscher