Bestuur

Bestuur

De NVPMT staat onder algemene leiding van het bestuur. Het bestuur wordt gekozen op de algemene ledenvergadering van de NVPMT. Samen met haar leden ontwikkelt het bestuur een beleid om de doelstellingen van de vereniging zo goed mogelijk te realiseren. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Het bestuur, of namens haar, haar leden, participeert in diverse gremia die van belang zijn voor de positionering van de NVPMT. Het bestuur wordt ondersteund door leden, commissies, stuurgroepen, werkgroepen en werkveldgroepen. 

Bas Dopheide, Matthijs Pouw, Pim Hoek, Inge van Driel, Cees Boerhout, Douwe Kerkstra en Mijke Goossens.

 • Voorzitter: Pim Hoek  
 • Dagelijkse leiding, bestuurlijke coördinatie, externe vertegenwoordiging, beleidsvoorbereiding;
 • Secretaris: Inge van Driel
 • Dagelijkse leiding, bestuurlijke coördinatie, externe vertegenwoordiging, beleidsvoorbereiding;
 • Kennisinnovatie opleidingen - Inge van Driel
 • Bij- en nascholing (overleg met opleidingen, de commissie van toelating en het contact met organisaties van bij en nascholing voor het aanvragen van accreditatie en de (her)registratie via het Register Vaktherapie); 
 • Kennisinnovatie werkveldgroepen - Bas Dopheide
 • Kennisinnovatie werkveldgroepen;
 • Onderzoek - Cees Boerhout
 • Penningmeester - Douwe Kerkstra
 • PR & Communicatie - Matthijs Pouw

 

SECRETARIAAT

Het secretariaat is bereikbaar voor alle  praktische werkzaamheden en voor vragen rondom de vereniging en lidmaatschap. Deze wordt uitgevoerd door het bureau van de FVB.

 • De medewerkers kun je bereiken op 030-2800432 (maandag, dinsdag en donderdag) of via info@nvpmt.nl