AGB code & FVB nieuwsbrief

03 april 2024


1) Heb je een AGB code nodig? Dan moet je je voor 1 januari 2025 inschrijven bij het Register Vaktherapie.

De FVB werkt samen met ons hard aan een stevige positie van vaktherapie en alle vaktherapeuten en dus ook de PMT. In dit kader gaat er per 1 januari 2025 een en ander wijzigen.
Je kunt per 1 januari 2025 alleen een AGB-code krijgen wanneer je ingeschreven staat in het Register Vaktherapie.
De positionering van vaktherapie krijgt hiermee een stimulans richting stakeholders, werkgevers en verwijzers: Werkgevers, verwijzers en cliënten hebben de garantie dat vaktherapeuten op kwaliteit getoetst zijn.
Ik kreeg laatst nog de vraag van een kinderarts of het beroep psychomotorisch therapeut beschermt was. Mede door deze slag te maken kunnen we dat steeds meer gaan zeggen. Ik legde haar uit dat we ons moeten registreren en dat werd zeer enthousiast en goedkeurend ontvangen.
Daarnaast is het per 1 januari 2025 niet meer noodzakelijk om lid te zijn van de NVPMT om je te laten registreren.
Ook dit is ons van hogere hand nadrukkelijk geadviseerd om te doen. Deze loskoppeling heeft veel gevolgen. Bijvoorbeeld de financiële verdeling tussen lidmaatschap en registratie zal aangepast worden. Ten tweede zal de commissie van toelating van de NVPMT meer gaan werken met de registratie toelatingscommissie. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal lid blijven van de NVPMT, zodat we nog steeds voor jullie aan tafel kunnen zitten bij een NZA (Nederlandse Zorgautoriteiten), een ZiN (Zorginstituut Nederland), een ZN (Zorgverzekeraars Nederland) etc. om jullie belangen te behartigen. Zodat we de werkveldgroepen kunnen blijven faciliteren. Zodat we kunnen zorgen dat we in de zorgstandaarden en richtlijnen komen. Zodat we kunnen zorgen dat we mooie, nuttige en zinvolle studiedagen voor jullie kunnen faciliteren. Zodat we onderzoek naar PMT kunnen blijven faciliteren middels o.a. het Doen en Meten project.

Wil je verder lezen over de verandering van het register kijk dan hier: Heb je een AGB-code? Dan moet je je per 1 januari 2025 inschrijven bij het Register Vaktherapie - Federatie Vaktherapeutische Beroepen


2) Wist je dat de FVB ook iedere maand een nieuwsbrief uitbrengt? Vorige week was er weer eentje. Naast de bovenstaande info over het Register Vaktherapie staan er nog meer belangrijke onderwerpen in.

Informatie over wijzigingen in de functies in het FWG-systeem. In dit stuk lees je ook bij wie je moet zijn als daar gedoe over is bij jouw werkgever. Aanpassing functies in FWG-systeem - Federatie Vaktherapeutische Beroepen (vaktherapie.nl)
Informatie over hoe vaktherapeuten aansluiten bij GEM (ecosysteem mentale gezondheid) projecten. Vaktherapeuten nu ook actief in GEM Deventer/Midden-IJssel - Federatie Vaktherapeutische Beroepen (vaktherapie.nl)
Een leuke oproep om je cliënten in de week van de Mentale Gezondheid iets over hun behandeling bij jou te laten posten. Oproep: vraag cliënten hun ervaring te delen tijdens de Week van de Mentale Gezondheid - Federatie Vaktherapeutische Beroepen (vaktherapie.nl)

Save the date: Week van de vaktherapie met als thema Veerkracht staat gepland van maandag 11 tot zondag 17 november.