Bekostiging geriatrische revalidatie

03 april 2024


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een advies uitgebracht om o.a. geriatrische revalidatie op een andere manier te gaan bekostigen. De nieuwe manier van bekostiging heet ‘modulaire bekostiging’. Na 2025 start een experiment met een beperkt aantal zorgaanbieders om deze nieuwe manier van bekostiging uit te proberen. Het streven is om vanaf 2030 de modulaire bekostiging bij alle zorgaanbieders door te voeren.

De FVB en NVPMT zijn bij het experiment aangesloten om de belangen van vaktherapeuten in de nieuwe bekostiging zo goed mogelijk te behartigen. Bij het overleg zijn ook het Zorginstituut, VWS, Actiz en Verenso vertegenwoordigd. PMT’er Lia van de Maas (belangenbehartiger NVPMT) en beleidsadviseur Mijke Goossens (NVPMT) houden de leden van de werkveldgroep ouderen, die geriatrische revalidatie bieden of willen bieden, op de hoogte.

Lees hier meer over het advies van NZa: Advies NZa voor nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf