Contributie lidmaatschap NVPMT

28 februari 2024


Contributie lidmaatschap NVPMT terug vragen aan je werkgever!

Aangezien jouw lidmaatschap van de NVPMT betekend dat je automatisch lid bent van de FBZ (vakbond voor zorgprofessionals) kan je contributie van de NVPMT gezien worden als vakbondscontributie. In artikel 4 van de CAO ‘vrije ruimte werkkostenregeling’ staat:

2. Onderdeel van de invulling van de vrije ruimte zijn in ieder geval: 
• de contributie van een werknemersorganisatie die partij is bij deze cao en 
• de contributie van een beroepsorganisatie aangesloten bij een werknemersorganisatie die partij is bij deze cao.

Beroepsorganisatie = NVPMT 
Werknemersorganisatie = FBZ

Dit is dus een andere regeling dan de vergoeding van je registratie.