Erkenning van PMT binnen de revalidatie

28 februari 2024


De NVPMT is aan de slag met PMT binnen geriatrische en medisch specialistische revalidatie (GRZ en MSR).
Bij meerdere zorgorganisaties werken PMT’ers met cliënten in de GRZ en MSR.
PMT is echter niet expliciet opgenomen in deze financieringen.
Daardoor zijn er verschillen in de manier waarop zorgorganisaties PMT in de GRZ en MSR organiseren.

De NVPMT zet zich in om PMT binnen de GRZ en MSR te borgen, omdat we weten dat PMT toegevoegde waarde heeft voor deze cliënten.
Graag komen we daarom in contact met alle PMT’ers die werken in de GRZ en MSR:

Neem ook gerust contact op als jouw organisatie wel GRZ/MSR biedt, maar PMT daar vanwege de huidige financieringsregels nog niet ingezet kan worden.