Hoe kun jij in de praktijk beter ondersteund worden bij herstelgerichte zorg? Vul de enquête in!

12 februari 2024

Herstel is een belangrijk onderdeel van de zorg voor mensen met een psychische aandoening. Hoe ervaren patiënten, zorgprofessionals en managers herstelondersteuning voor mensen met psychische klachten? En hoe kun jij als zorgprofessional in de praktijk beter ondersteund worden bij herstelgerichte zorg? Akwa GGZ doet hier praktijkonderzoek naar. Je kunt hieraan meedoen door de enquête  in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Zorgfocuz, meedoen is anoniem en invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Bij herstel gaat het om sociale rollen weer oppakken, grip op het leven krijgen en weer verbinding voelen met anderen. Herstel maakt onderdeel uit van de zorg die elke cliënt krijgt. Naast de zorgstandaard Herstelondersteuning zijn er nog zes zorgstandaarden voor de ggz over herstel: Arbeid als medicijn, Daginvulling en participatie, Destigmatisering, Naasten, Zelfmanagement en Zingeving in de psychische hulpverlening. In andere zorgstandaarden voor de ggz is een hoofdstuk opgenomen over herstel bij een specifieke aandoening.

In eerder onderzoek over de zorgstandaard Herstelondersteuning gaf drie kwart van de deelnemende teams aan dat herstelondersteuning een aandachtspunt is en dit graag wil verbeteren. Ook gaven deze teams aan dat maar in 37% sprake is van helder gedefinieerd herstelbeleid binnen hun organisatie. 

Ga hier naar de enquête: Akwa GGZ - Enquête voor Zorgprofessionals (mijn-onderzoek.nl)