Oproep: aandragen kandidaten Klaas van Roozendaalprijs 2024

31 mei 2023

De leden van de NVPMT worden uitgenodigd om kandidaten aan te dragen die in aanmerking kunnen komen voor de Klaas van Roozendaalprijs 2024, ‘Categorie Professionals’.

Het gaat hierbij om professionals, die artikelen hebben gepubliceerd in vaktijdschriften of (internationale) wetenschappelijke tijdschriften, dan wel publicatie in boekvorm of in de vorm van een dissertatie, verschenen in de periode waarop de prijs betrekking heeft. Zowel publicaties uit het verleden als heden worden meegenomen.

Nominaties (inclusief onderbouwing) kunnen worden gemaild aan de Klaas van Roozendaal commissie (kvr@nvpmt.nl), uiterlijk 1 december 2023.