Recente wetenschappelijke PMT-publicaties! 

Beste leden,

Hierbij de linkjes naar twee mooie recente wetenschappelijke PMT-publicaties! 
Deze systematische review gaat over PMT bij kinderen en adolescenten met een angststoornis, naar aanleiding van het master afstudeerproject van Evelien Vriend:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frcha.2023.1182188/full

De volgende publicatie betreft de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de MAIA-2 (MAIA-2-NL), die betrouwbaar en valide is gebleken voor het meten van lichaamsbewustzijn bij gezonde volwassenen; onderzocht door Mia Scheffers e.a. van het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Windesheim:
The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness, version 2 (MAIA-2): psychometric properties in a Dutch non-clinical sample | BMC Psychology | Full Text (biomedcentral.com

Veel leesplezier!
Cees