Van Belangenbehartiging

25 april 2024


Graag neem ik jullie mee in waar we vanuit belangenbehartiging mee bezig zijn momenteel. Belangrijk om hier te beseffen is dat dit vaak een lange adem nodig heeft en er niet direct effecten te zien zijn van wat we doen. Het betekend vaak op plekken aanwezig zijn en PMT vertegenwoordigen.


Zo ben ik laatst, 2 april, aangesloten bij een overleg waarin in gezamenlijkheid bepaald wordt welke onderzoeksvragen er op de Kennisagenda Soma en Psyche Jeugd komen te staan. In het voortraject hiervan zijn er al vragen uitgezet naar verschillende organisatie en verenigingen om onderzoeksvragen op te halen. Echter de FVB en/of de NVPMT is hierin niet meegenomen. Opvallend bij een dergelijke bijeenkomst is dat er met name artsen/psychiaters aanwezig zijn. Daarnaast een enkele psycholoog, verpleegkundige, patiëntvertegenwoordiger en ik dus als PMT-er. Ik kreeg meerdere malen te horen van de artsen hoe belangrijk zij het vonden dat ik daar aanwezig was om ook een ander geluid te laten horen. Een dergelijke kennisagenda wordt geïnitieerd door het kennisinstituut (www.kennisinstituut.nl), welke onderdeel is van de Federatie Medisch Specialisten. Wil je meer weten over kennisagenda’s kijk dan op Kennisagenda's | Federatie Medisch Specialisten (demedischspecialist.nl).
Verder ben ik momenteel in contact met de Zorgverzekeraar ONVZ om uit te zoeken hoe het zit met de vergoeding van Runningtherapie, die zij aanbieden vanuit Werkfit (niet vanuit de basisverzekering). Welke is ontstaan vanuit een lobby van de Beroepsvereniging Runningtherapie Nederland. Wij willen dat PMT-ers hier ook aanspraak op kunnen maken. Mocht jij een PMT-er zijn die Runningtherapie aanbied in je eigen praktijk en hierin mee willen denken/werken hoor ik dat graag! belangenbehartiging@nvpmt.nl
Als laatste ben ik druk met het deelnemen aan bijeenkomsten voor de nieuwe bekostiging Geriatrische revalidatie en de voorbereidingen daarvoor, waar we jullie in de vorige nieuwsbrief al over vertelden. Samen (met Muziektherapie en de FVB) tot een standpunt komen waar Vaktherapie (en dus PMT) onder moet komen te vallen in deze bekostiging, Zorgverzekeraars Nederland uitleggen wat vaktherapie is en doet, met de Nederlandse Zorgautoriteit bespreken wat de opties en consequenties zijn van verschillende keuzes en strategie kiezen hoort hier allemaal bij.
Ik hou jullie de komende nieuwsbrieven graag op deze manier op de hoogte. Mocht je nog items hebben voor belangenbehartiging laat me dat dan weten: belangenbehartiging@nvpmt.nl