Werkveldgroepen

Vanuit de NVPMT zijn er meerdere werkveldgroepen die zich richten op een bepaalde doelgroep. Een werkveldgroep verenigt PMT-ers die werkzaam zijn binnen een werkveld.

De werkveldgroepen zijn door hun specifieke kennis, ervaring en expertise ´het kloppend hart´ van de NVPMT. Aansturing en facilitering van de werkveldgroepen vanuit de NVPMT geschiedt via de portefeuille werkveldgroepen in de persoon van Linda Schumm. 


Doelstelling

Doelstelling van de werkveldgroep is om PMT in dit werkveld verder te ontwikkelen en uit te voeren. De werkveldgroep heeft een beleidsinitiërende rol richting het bestuur en behartigt professionele belangen van onze leden, zowel binnen de NVPMT als ook daarbuiten. Ook organiseert zij eigen bijeenkomsten en een (jaarlijkse) studiedag voor haar achterban.


Samenstelling

De actieve kern van een werkveldgroep bestaat uit vier tot acht leden. Deze leden zijn werkzaam in het betreffende werkveld. Iedere werkveldgroep bezit een hoge concentratie van kennis en kunde op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. De werkveldgroep voedt en wordt gevoed door PMT-ers die werkzaam zijn in het betreffende werkveld. Zij kunnen op eigen initiatief bij de werkveldgroep aansluiten.
 

Werkwijze

Werkveldgroepen komen drie tot zes keer per jaar bij elkaar. De werkveldgroep werkt aan de hand van een jaarplan, jaarverslag en een eigen begroting. Dit wordt samengesteld door de werkveldgroep. De activiteit en productiviteit van de werkveldgroep is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en positionering van PMT in het werkveld. 
 

Werkveldgroepen binnen de NVPMT

 • Werkveldgroep Angst- en Stemmingsstoornissen (contactgegevens; publicaties);
 • Werkveldgroep Eetstoornissen;
 • Werkveldgroep Forensische Psychiatrie;
 • Werkveldgroep Kinder en Jeugdpsychiatrie;
 • Werkveldgroep Aanhoudende Lichamelijke klachten;
 • Werkveldgroep Ouderen;
 • Werkveldgroep Passend Onderwijs;
 • Werkveldgroep Persoonlijkheidsstoornissen;
 • Werkveldgroep Revalidatie;
 • Werkveldgroep Trauma;
 • Werkveldgroep Verslaving;
 • Werkveldgroep Verstandelijke gehandicaptenzorg.

Onder het leden deel kunt u meer informatie vinden over de werkveldgroepen, o.a. wie er actief zijn, wat de doelstellingen zijn en recente onderzoeken en publicaties.