Scholingsaanbod door Mia Scheffers en Henriëtte van der Meijden

Uitgangspunten
De problematiek van mensen met (complexe) PTSS vraagt een behandeling die aansluit bij klachten en wensen. Deze kunnen zeer divers van aard zijn, zeker als iemand de traumatische ervaringen al lange(re) tijd met zich meedraagt. De traumatische ervaringen hebben een desintegrerende invloed op denken, voelen en handelen. Het contact met het lichaam en de beleving van de lichamelijkheid zijn beschadigd. 
De klachten en wensen komen voort uit de overlevingsmechanismen, waarbij de desintegratie het functioneren uiteindelijk meer blokkeert dan vooruit helpt.
Naast de top-down behandeling, die o.a. door middel van EMDR gestalte krijgt, is het voor mensen met (c)PTSS vaak noodzakelijk dat er ook bottom-up behandeld wordt. PMT neemt de lichaams- en bewegingsgeoriënteerde invalshoek als aangrijpingspunt van behandeling en kan zodoende een bottom-up behandeling zijn. Door met PMT bottom-up te behandelen in combinatie met top-down, kan een optimale integratie plaatsvinden.

Inhoud

Binnen de scholing verdiep je je in de methodische opbouw, praktische aanpak en theoretische verantwoording van de PMT-behandeling van mensen met (c)PTSS in traumabehandeling in het algemeen en in combinatie met EMDR in het bijzonder.
Je leert hoe PMT een waardevolle bijdrage kan zijn in een multidisciplinaire behandeling in de voorbereiding voor EMDR, tijdens het EMDR-proces en na EMDR. Theorie en praktijk wisselen elkaar op interactieve wijze af. 
Theoretisch aan de orde komen: problematiek van (c)PTSS, behandeling van (c)PTSS met PMT en de wijze waarop EMDR die problematiek behandelt.
Binnen de scholing werk je met duidelijke casus-conceptualisaties en wordt ervaringsgericht gewerkt.

Voor wie

  • Professionals met een afgeronde opleiding Psychomotorische Therapie op minimaal bachelorniveau of studerend aan de Master PMT
  • Werkervaring betreffende de behandeling van mensen met (c)PTSS
  • De deelnemer heeft de mogelijkheid, binnen zijn eigen praktijk/organisatie, de verworven kennis in praktijk te brengen in samenwerking met professionals die EMDR uitvoeren.

Tijd en locatie:
De scholing vindt plaats in het voorjaar van 2025. Definitieve data worden nog bekend gemaakt. Locatie: Ds. Prinszaal van het Kultürhüs te Epe (www.kulturhusepe.nl)
Scholingstijden: 9.30 - 12.30 en 13.30 - 16.30 (inloop vanaf 9.00 uur)

Programma

De eerste dag is gericht op de theoretische verantwoording van EMDR en PMT bij mensen met (c)PTSS. 
Daarnaast wordt behandeld hoe PMT kan bijdragen aan de behandeling van (c)PTSS in combinatie met EMDR. Theorie en praktijk wisselen elkaar hierbij af.
Na deze eerste dag wordt van je verwacht dat je in jouw eigen werkomgeving met de aangereikte literatuur en behandelvoorstellen een behandelplan maakt en dit (gedeeltelijk) uitvoert, gericht op samenwerking met een EMDR-traject. Het zou mooi zijn als je de PMT behandeling al kan uitvoeren in samenwerking met een EMDR-therapeut.

De vervolgbijeenkomst is bedoeld om jouw vragen en bevindingen uit de praktijk te delen en in te brengen. Deze ervaringen worden besproken onder supervisie van de docenten. Ter voorbereiding voor deze dagen dien je de ervaringen en leervragen van tevoren aan te leveren bij de docenten.

Organisatie en aanmelding

De kosten voor de twee scholingsdagen samen bedragen € 350,-. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Er is een ruim aanbod aan lunchmogelijkheden op 5 minuten loopafstand.

Aanmelding via wjscheffers@gmail.com én belloods@gmail.com
Bij aanmelding word je op een lijst geplaatst. Er is ruimte voor een minimum aantal deelnemers van 10 en een maximum van 20. We nemen dan contact met je op als de data bekend zijn. 
Na definitieve inschrijving en betaling vragen wij je voorafgaand aan de scholing je cv te sturen en een aantal vragen te beantwoorden over je motivatie, ervaring en verwachting.
Ter voorbereiding bestudeer je enkele artikelen, die worden aangeleverd door de docenten.

Over de docenten

Mia Scheffers is bewegingswetenschapper, psychomotorisch therapeut en seksuoloog. Zij werkte ruim 25 jaar bij Centrum ’45. Daarnaast werkte ze in eigen praktijk. Op beide werkplekken stond traumabehandeling en in het bijzonder de behandeling van seksueel trauma op de voorgrond. Ze was docent en supervisor aan de Master PMT. Momenteel is ze als associate lector verbonden aan het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van hogeschool Windesheim, waar ze onderzoek doet naar bewegings- en lichaamsgerichte interventies bij traumagerelateerde problematiek.

Henriëtte van der Meijden-van der Kolk is psychomotorisch therapeut, GZ-psycholoog, EMDR-practitioner en haptotherapeut. Zij heeft werkervaring m.b.t. traumabehandeling vanaf 1979 in de kinder- en volwassenpsychiatrie in diverse instellingen en sinds 1995 als zelfstandige in de eigen praktijk. Vanaf 1991- 2023 was zij werkzaam als docent en supervisor aan de opleiding PMT te Windesheim Bachelor (tot 2010) en Master. 
Het leren aanspreken van voelen, kracht en eigen helend vermogen heeft een basis gelegd voor haar therapeutische attitude, juist ook bij mensen met (c)PTSS. 
Accreditatie is aangevraagd bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).