Vacature voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) zoekt een nieuwe voorzitter!

De beroepsvereniging
De NVPMT is dé beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland. We behartigen de belangen van ruim 1600 psychomotorisch therapeuten. We stimuleren kwaliteitsbevordering, bewaken de kwaliteit van professionals en faciliteren doorlopend kennis en innovatie. 

Psychomotorisch therapeuten zijn aanpakkers. En net als onze leden zijn we als vereniging graag in beweging. Ons werk is dynamisch, zoals de wereld waarin we ons werk doen. In ons vak verbinden we het lichamelijk en het geestelijk welbevinden. En door een collectief van 1600 leden verbinden we therapeuten onderling. Als beroepsvereniging werken we samen met uiteenlopende partners, nationaal en internationaal. We stimuleren onderzoek en delen nieuwe kennis met onze leden. We dagen elkaar uit om te blijven ontwikkelen en gebruiken relevante kennis en expertise in ons werk. We zijn energiek, verbonden en vakkundig. 

Bestuur NVPMT
Dit alles doen we met elkaar. We hebben een goed samenwerkend bestuur, waar elk bestuurslid zich inzet voor de taken waarvoor we staan: belangenbehartiging, PR & communicatie, kennisinnovatie, werkveldgroepen, opleidingen, secretaris, penningmeester en beleidsmedewerker. Het geheel wordt voorgezeten door de voorzitter. 

Als voorzitter zet je binnen het bestuur de beleidshoofdlijnen uit, voer je specifieke (verenigingsbrede) dossiers en optimaliseer je de samenwerking met externe partijen, zoals onderwijs en beleidsmakers, en met de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB). 

Federatie Vaktherapeutische Beroepen
De FVB is de overkoepelende belangenbehartiger waarbij we op strategisch niveau samenwerken met de andere verenigingen van vaktherapeutische beroepen. Als voorzitter van de NVPMT neem je deel aan het Algemeen Bestuur van de FVB. Je vertegenwoordigt daarin de NVPMT, maar stemt ook af met de andere verenigingen. Je bereidt vergaderingen voor (ongeveer zeven per jaar), schakelt met beleidsadviseurs en draagt bij aan FVB-brede dossiers, zoals het register, de governance en het meerjarenbeleid met bijbehorende begroting. 

Kortom, je draagt actief bij aan de inhoudelijke en organisatorische samenwerking binnen een federatie van beroepsverenigingen en bent in staat een passende balans te vinden tussen de aandacht voor de NVPMT en het realiseren van de gezamenlijk doelstellingen binnen de FVB. 

Profiel voorzitter
Wij zijn op zoek naar een voorzitter die de volgende vaardigheden, kwaliteiten en ervaring met zich meebrengt: 

 • Je hebt een strategische blik en zicht op relevante ontwikkelingen in het werkveld
 • Je kunt anderen inspireren tot het bijdragen aan vernieuwende ontwikkelingen
 • Je vormt een strategische verbinder tussen verschillende partijen met soms tegengestelde belangen
 • Je kunt goed communiceren met intern en externe stakeholders, op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn 
 • Je schroomt niet om je stevig te positioneren wanneer de context daar om vraagt. 
 • Je kunt coördineren en leiding geven binnen de vereniging en het bestuur
 • Je hebt affiniteit met en kennis van psychomotorische therapie
 • Je draagt de beroepsidentiteit van psychomotorische therapie en vaktherapie actief uit

Wij bieden:

 • Een inspirende taak voor 8 uur per week
 • Een vergoeding van € 1100,- per maand met onkostenvergoeding
 • Ondersteunende digitale middelen
 • Een deskundige en gezellige samenwerking binnen het bestuur
 • Flexibele agenda die zelf in te delen is

Interesse in deze vacature?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge van Driel, secretaris NVPMT. Te bereiken via secretaris@nvpmt.nl of 06-12780070