Professional

Professional

 

Wanneer psychomotorische therapie?

Psychomotorisch therapeuten behandelen cliënten met een hulpvraag ten gevolge van psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen. Lichaamsbeweging, een realistisch lichaamsbeeld en het vermogen om naar je lichaam te luisteren zijn belangrijke elementen van het psychisch welbevinden. De psychomotorisch therapeut neemt deze elementen als aangrijpingspunt van de behandeling en maakt gebruik vanbewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie. De ervaring is het uitgangspunt van de therapie om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden. De therapie is gericht op het verminderen of wegnemen van psychische klachten, het bevorderen van het psychisch welbevinden of is gericht op acceptatie van klachten. De psychomotorisch therapeut sluit altijd aan bij de hulpvraag en de mogelijkheden van de client.

 

Voor wie?

Er is psychomotorische therapie voor volwassenen, kinderen & jongeren, gezinnen en ouderen.

 

Samenwerken of verwijzen?

Wil je als proffesional samenwerken of verwijzen met een psychomotorisch therapeut, dat kan! Psychomotorisch therapeuten zijn onder meer werkzaam in het veld van de Geestelijke GezondheidsZorg, in het (passend) onderwijs, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, in de revalidatie in de forensische psychiatrie, in de verslavingszorg, in de eerste lijnszorg en therapeuten met een eigen praktijk.

Psychomotorisch therapeuten die lid zijn van de NVPMT hebben een erkende opleiding gevolgd op bachelor hbo-niveau of master hbo of wo-niveau. Vaak is er op de website van een praktijk of instelling informatie over psychomotorische therapie te vinden.  

Zoek je een vrijgevestigde psychomotorisch therapeut die aangesloten is bij de NVPMT? Deze zijn te vinden op de website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Zoek een PMT'er bij jou in de buurt.